Nedir ?

Tuba Ağacı Nedir, Anlamı, Kısaca Hakkında Bilgi

Tûbâ Ağacı

“Güzellik, iyilik, huzur ve rahatlık, göz aydınlığı”, ayrıca “En güzel, en hayırlı” mânalarına gelen tûbâ, Kur’ân-ı Kerîm’de iman ve iyi amel sa­hiplerine vaad edilmiştir. Râgıb el-İsfahânî, bunun cen­netteki her türlü nimet, ölümsüz hayat, zevali bulunmayan şeref ve yücelik, sürekli zenginlik anlamlarına gelebile­ceğini kaydeder. Bazı Müfessirler de tûbânın cen­netteki bir ağacın adı olduğunu belirt­mişlerdir. Ahmed b. Hanbel’in rivayet ettiği bir hadise göre Hz. Peygamber’e tûbânın dünya ağaçlarından hangisine benzediği sorulmuş, o da hiçbirine ben­zemediğini ifade etmiştir.

İlgili Makaleler