Toyotomi Hideyoshi Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

22

TOYOTOMİ HİDEYOŞİ (1536-1598)

Japon asker ve devlet adamı. Japonya’nın birliğini sağlamıştır.

Nakamura’da doğdu, 18 Ağustos 1598’de Fuşimi’de öldü. Köylü kökenliydi. Küçük yaşta Oda Nobunaga’nın ordusuna girdi. Onun derebeyler arasında süren iç savaşa son verip Japonya’nın biriliğini sağlamak amacıyla başlattığı savaşlara katılıp kısa zamanda yetenek ve zekâsıyla kendini gösterdi. Oda’ nın 1582’de sadık bir adamı tarafından öldürülmesi üzerine güneybatı Japonya’nın güçlü Mori derebeyliğine karşı sürdürdüğü savaşı yarıda kesip Kyoto’ya döndü. Suikastçileri ele geçirerek Oda’nın intikamını aldı. Nobunaga’nın torunu Oda ailesinin başına geçti ve aralarında Hideyoşi’nin de olduğu dört kişilik bir naipler kurulu oluşturuldu. Hideyoşi üç yıllık bir zaman içinde öteki üç vasiyi etkisiz kılarak ülke yönetimine egemen oldu. Osaka’da bir kale yaptırarak karargâhını kurdu. Soylu bir aileden gelmediğinden şogun unvanı almadı, 1585’te aldığı kampaku (imparatorun başdanışmanı) unvanı ona istediğini yapabilmek için yeterli özgürlüğü sağlamaktaydı. Köylü adını da bırakarak imparatorun verdiği Toyotomi adını kabul etti. 1587’de batıdaki Kyuşu Adası’ na, 1590’da da Honşu’nun doğu eyaleti Go-Hojo’ya düzenlediği seferlerden sonra tüm derebeylikler üzerinde egemenlik kurarak Japonya’nın birliğini sağladı.

Toyotomi zaman zaman derebeylerinin yerlerini değiştirerek, müttefiklerini stratejik noktalara, tehlikeli olabileceklerini düşündüğü derebeylerini de başkentten uzak bölgelere yerleştirerek onları denetimi altında tutmayı başardı. Gelenek olduğu üzere derebeylerinin katıldığı görkemli toplantılar düzenledi ve onların getirdiği armağanlarla anıtsal yapılar, lüks inşaatlar yaptırdı. Özel zevkleri için de olağanüstü harcamalarda bulundu.