Felsefe Yazıları

Totoloji Nedir, Tanımı, Anlamı, Tarihi, Hakkında Bilgi

Totoloji üç ana kullanımı vardır:

Totoloji (mantık), mantıki biçimi nedeniyle her daim doğru olan bir ifade.
Totoloji (retorik), sözün gereksiz, herhangi bir ek bilgi içermeyen şekilde tekrar kullanımı.
Truizm, tartışmaya hiçbir şey katmayan çok bariz bir iddia, söylem.

Totoloji (mantık)

Totoloji, bir bileşik önermenin kendini oluşturan önermelerin her değili için daima doğru sonuç vermesi durumu. Bir şeyi kendi kaplamıyla tanımlayan tanımlardır. Bu tür tanımlar yeni bir bilgi vermez. Örneğin, \’Ev evdir.\’, \’adam gibi adam\’, \’totoloji gibi totoloji\’ gibi tanımlar kendi başlarına yeni bilgi vermez.

Totolojiler ancak belirli bir bağlam dahilinde öznenin görüşü hakkında bilgi verir. Örneğin Ahmet Haşim Sofokles\’teki trajik bilinç; trajik bilinç gibi trajik bilinç derken bu totolojiyle Sofokles\’i trajik bilinç\’i en iyi karşılayan yazar olarak tanımlamaktadır.

Totolojinin tanımı, önerme mantığındaki cümlelere, önermesel mantığın cümlelerinden farklı olarak niceleyiciler içerebilir. Önermesel mantıkta, bir totoloji ile mantıksal olarak geçerli bir formül arasında hiçbir ayrım yoktur. Yükümlülük mantığı bağlamında, birçok yazar, totolojik mantığın bir totolojisi alarak ve her önermesel değişkeni birinci dereceden bir formülle (önermesel değişken başına bir formül) tekdüzeli olarak değiştirerek elde edilebilecek bir cümle olarak totolojiyi tanımlar. Bu formüllerin kümesi, yüklem mantığının mantıksal olarak geçerli cümleleri kümesinin doğru bir altkümesidir (bu, her modelde doğru olan cümlelerdir).

Tarihi
Totoloji kelimesi, antik Yunanlılar tarafından, yalnızca aynı şeyi iki kez söyleyerek, haklı olduğu iddia edilen ifadeyi, retorik totolojiler için halen kullanılmakta olan aşağılayıcı bir anlamı tanımlamak için kullanıldı. 1800-1940 yılları arasında sözcük mantıkta yeni bir anlam kazandı ve başlangıçta sahip olduğu aşağılayıcı çağrışımlar olmaksızın belirli bir önermesel formül türünü belirtmek için matematiksel mantıkta kullanılıyor.

İlgili Makaleler