Tarih

Totaliter Nedir? Tanımı, Özellikleri (Siyasi Rejimler)

tarih/mussolinihitler” 193″ 258″ Totaliter

Siyasi faaliyet tekelinin tek bir partiyle sınırlandığı, bu partiye ruh ve kuvvet veren bir ideolojinin hakim olduğu, devletin her türlü kuvvet ve propaganda araçlarını elinde tuttuğu ve polisiye ve ideolojik terör ve zorbalığın öne çıktığı tüm yetkilerin bir kişi veya dar bir grubun elinde bulunduğu demokratik olmayan devlet nizamı, siyasi rejimi. Yakın tarihte Hitler Almanya’sı ile özellikle Stalin dönemi Sovyetler Birliği, totaliter rejime en çarpıcı örnek teşkil ederler. Bu örnekler dikkate alındığında parti tekeli, ekonomik hayatın devletleştirilmesi ile ideolojik terör başlıca ayırıcı niteliklerdir.

totaliter    Fr. totalitaire

sf. Demokratik hak ve özgürlüklerin baskı altında tutulduğu, bütün yetkilerin bir elde veya küçük bir yönetici grubunun elinde toplandığı demokratik olmayan (devlet düzeni), bütüncül.
Güncel Türkçe Sözlük

TDK Sözlük

İlgili Makaleler