TOSUNZADE ABDULLAH EFENDİ KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

25

Türk bestecisi (öl. İstanbul 1715). Ahmet lll’ün mü- ezzinbaşılığını yapan Tosunzade Abdullah Efen­di’nin, ikiyüzü aşkın dinsel ve din dışı bestesinden günümüze yalnızca beş bestesi kalmıştır.

KAYNAK: GROİLER İNTERNATİONAL ENCYCLOPEDİA, CİLT-1, 1993, DANBURY, CONNECTİCUT-İSTANBUL