Torlak Kemal Kimdir, İsyanı, Hayatı, Hakkında Bilgi

25

TORLAK KEMAL ( ?- 1419)

Osmanlı, ayaklanmacı. Şeyh Bedreddin adına bir ayaklanmaya önderlik etmiştir.

Doğum tarihi ve yeri bilinmiyor. Manisa’da öldü. Musevi asıllı olduğu söylenir. I.Bayezid’in (Yıldırım) 1403’te ölmesinden sonra Edirne’de hükümdarlığını ilan eden Musa Çelebi’nin kazasker atadığı Şeyh Bedreddin’in mürididir.

Manisa ve çevresinde Bedreddin’in düşüncelerini yaymak ve yandaşlarını çoğaltmak için çalıştı. 1413’te tahta geçen I.Mehmed’in (Çelebi) Bedreddin’i İznik’e sürmesi üzerine bir ayaklanma başlatmak üzere Börk-lüce Mustafa’yla birlikte Aydın, İzmir, Manisa yöresinde çalışmalarını hızlandırdı. 1419’da Tesalya ve Selanik yöresinde hükümdarlığını ilan etmeye hazırlanan Düzmece Mustafa’ya karşı Rumeli’de sefere çıkan I.Mehmed’in yokluğundan yararlanarak Börk-lüce Mustafa Karaburun’da, Torlak Kemal de Manisa’da ayaklanma başlattılar. Börklüce Mustafa’nın beş bin kişilik ordusu Bayezid Paşa ve şehzade Murad’m komutasındaki Osmanlı ordusu tarafından kılıçtan geçirildikten sonra Torlak Kemal’in üç bin kişilik birliği de yenildi ve Torlak Kemal öldürüldü. Böylece Bedreddin müridlerinin ayaklanması kanlı bir biçimde bastırılmış oldu.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi