Tomaso Albinoni kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

34

Tomaso Albinoni kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1671-1750) İtalyan besteci, İtalyan müzik gelene­ğini sürdürmüş olmakla birlikte, bi­çim ve anlatım yenilikleri taşıyan yapıtlarında Romantizmi önceden ha­ber veren kimi özellikler vardır. 8 Haziran 1671’de Venedik’te doğdu. Zengin bir kâğıt tüccarının oğluydu. Serbest bir eğitim gördü, müzisyen olarak yetiştirildi. Mantua Dükü’nün oda müzikçisi olarak çalıştı. Yaşamı hakkında çok az bilgi vardır. Çoğunlukla Venedik’te yaşamış, yalnızca iki kez, geçici olarak ayrılmıştır. 1705’te evlendi. Babası­nın 1708’deki ölümünün, kişiliğini olumsuz yönde etkilediği düşünülür. 1722’den 1740’a değin yalnızca opera besteledi. Son on yılında ise hiçbir ürün vermediği sanılıyor. 17 Ocak 1950’de Venedik’te öldü.

Albinoni, italyan Dilettanti’leri arasında gösteri­lir. Dilettanti, 18. yy’da ortaya çıkmış ve “İtalyan müziğine amatörce hayranlık duyan kimse” anlamına gelen bir kavramdır. Üçlü sonat formunun yaratıcısı ve çok ünlü bir şan okulunun yönetmeni olan Giovanni Legrenzi’den ders aldı. İlk operası Zenobia, Regina de Palmireni, (“Palmablar’ın Kraliçesi Zeno­bia”) 1694’te Venedik’te gösterildi. 1740’a değin tiyatro ve enstrüman için besteler yaptı ve pek çoğu Venedik’te olmak üzere 48 opera besteledi.

Albinoni, geleneğe bağlı ve klasik keman okulu­nun kurucusu Corelli’nin izleyicisiydi. Buna karşın, hayranlık duyduğu Vivaldi’den de etkilendi. Torrefranca’ya göre, senfoniye minueti (17. yy’da ortaya çıkmış, Fransa kaynaklı, üç zamanlı saray dansı) ilk kez sokan Albınonı’dır. Biçim alanında getirdiği yenı-liklerle senfoni üslubunun hazırlayıcıları arasında sayılmıştır. Temaları, kıvrak ve hareketlidir. Bu ya­nıyla Vivaldi’yi andırır. Yapıtlarında, romantizmi çok önceden haber veren kimi özellikler vardır. Albinoni’ye hayranlık duyan Bach üç sonatında onun temala­rını kullanmıştır.

Yaşadığı dönemde sahne yapıtları çok beğenilen Albinoni’nin, daha sonra ise, çalgı müziği alanında verdiği sayıca az ama seçkin örnekler, asıl önemli ürünleri olarak değerlendirilmiştir.

YAPITLAR:

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 4. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

TOMASO ALBİNONİ KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

İspanyol bestecisi (Venedik 1617- 1750). Bir şan okulunun yöneticiliğini yapıp, çok sayıda opera, sonat ve konçerto besteledi. Arcangelo Corelli ile çağdaşı Antonio Vivaldi’nin yapıtları arasında bir tür bağlantı olan müziğiyle, Venedik okulunun başlıca temsilcileri arasında yer aldı. Yaşadığı dönemde sahne müzikleriy­le ün saldıysa da, ölümünden sonra özellikle çalgı bes­teleri beğenildi ve bazı temaları Johanson Sebastian Bach tarafından yeniden işlendi.

KAYNAK: GROİLER İNTERNATİONAL ENCYCLOPEDİA, CİLT-1, 1993, DANBURY, CONNECTİCUT-İSTANBUL