Tomaso Albinoni Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

34

ALBINONI, Tomaso (1671-1750)

İtalyan besteci. İtalyan müzik geleneğini sürdürmüş olmakla birlikte, biçim ve anlatım yenilikleri taşıyan yapıtlarında Romantizmi önceden haber veren kimi özellikler vardır.

8 Haziran 1671’de Venedik’te doğdu. Zengin bir kâğıt tüccarının oğluydu. Serbest bir eğitim gördü, müzisyen olarak yetiştirildi. Mantua Dükü’nün oda müzikçisi olarak çalıştı. Yaşamı hakkında çok az bilgi vardır. Çoğunlukla Venedik’te yaşamış, yalnızca iki kez, geçici olarak ayrılmıştır. 1705’te evlendi. Babasının 1708’deki ölümünün, kişiliğini olumsuz yönde etkilediği düşünülür. 1722’den 1740’a değin yalnızca opera besteledi. Son on yılında ise hiçbir ürün vermediği sanılıyor. 17 Ocak 1950’de Venedik’te öldü.

Albinoni, İtalyan Dilettanti’leri arasında gösterilir. Dilettanti, 18. yy’da ortaya çıkmış ve “İtalyan müziğine amatörce hayranlık duyan kimse” anlamına gelen bir kavramdır. Üçlü sonat formunun yaratıcısı ve çok ünlü bir şan okulunun yönetmeni olan Giovanni Legrenzi’den ders aldı. İlk operası Zenobia, Regina de Palmirerıi, (“Palmablar’m Kraliçesi Zeno-bia”) 1694’te Venedik’te gösterildi. 1740’a değin tiyatro ve enstrüman için besteler yaptı ve pek çoğu Venedik’te olmak üzere 48 opera besteledi.

Albinoni, geleneğe bağlı ve klasik keman okulunun kurucusu Corelli’nin izleyicisiydi. Buna karşın, hayranlık duyduğu Vivaldi’den de etkilendi. Torref-ranca’ya göre, senfoniye minueti (17. yy’da ortaya çıkmış, Fransa kaynaklı, üç zamanlı saray dansı) ilk kez sokan Albinoni’dir. Biçim alanında getirdiği yeniliklerle senfoni üslubunun hazırlayıcıları arasında sayılmıştır. Temaları, kıvrak ve hareketlidir. Bu yanıyla Vivaldi’yi andırır.Yapıtlarında, romantizmi çok önceden haber veren kimi özellikler vardır. Albinoni, ye hayranlık duyan Bach üç sonatında onun temalarını kullanmıştır.

Yaşadığı dönemde sahne yapıtları çok beğenilen Albinoııi’nin, daha sonra ise, çalgı müziği alanında verdiği sayıca az ama seçkin örnekler, asıl önemli ürünleri olarak değerlendirilmiştir.

•    YAPITLAR: Üç çalgı için.12 sonat, 1694; Beş çalgı için 6 senfoni ve 6 konçerto, 1700; Keman ve viyolonsel için 6 Kilise Sonatı 1704; Keman ve viyolonsel için 12 oda sonatı, 4711; Dört çalgı için 6 senfoni; Beş çalgı için 36 konçerto, 1707-1722.

•    KAYNAKLAR: L. Choulant ve M. Frank, History and Bibliography of Anatomic I llustration, 1920; F.H. Garri-son, History of M edicine, 1929.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Önceki İçerikTülay German Kimdir, Kısaca Hayatı, Hakkında Bilgi
Sonraki İçerikDemokrasi Sözleri -2 Demokrasiye Dair Anlamlı Felsefik Sözler