Timur Kimdir, Hayatı, Dönemi, Eserleri, Hakkında Bilgi

21

TİMUR (1336-1405)

Timurlu hükümdarı. Giriştiği fetihlerle kısa sürede geniş bir imparatorluk kurmuştur.

11 Mart 1336’da Semerkant’ın güneyinde Keş’e yakın Hoca Ilgar kasabasında doğdu, 19 Mart 1405’te Otrar’da öldü. Babası, Semerkant otlaklarında yaşayan Barlas kabilesinin başkanı Taragay, annesi Çağatay emirlerinden birisinin kızı Tekin(a) Hatun’du. Bağlı olduğu aileye Gürganiler (Gürcanlar) denmekteydi. Bu ailenin, Cengiz Han soyundan geldiği ileri sürülmüştür. Timur’un çocukluk dönemi Keş’de aile kavgaları içinde geçti. Gençliğinde başıboş bir yaşam sürdü, oluşturduğu bir çeteyle çevreye baskınlarda bulundu. Bir ağıl baskınında ayağından ve elinden yaralandı. Ayağı sakat kaldı. Bu yüzden “Aksak” ya da “Leng” (topal) lakabıyla anıldı. 1360’a doğru Çağataylar’m Semerkant Emiri Kazgan Han’ın yanına gitti. Bu emirin gözüne girerek eyalet ordusunda binbaşı oldu. Kazgan’ın torunu Olcay Türkân’la evlendi. Fakat Çağatay emirleri arasındaki kavgalardan birinde Kazgan Han ölünce yerini alan oğlu ile anlaşamadı. Buradan ayrılarak Herat emiri olan kayınbiraderi Hüseyin’in yanına gitti. 1363-1369 arasında, kanlı kabile savaşlarına katıldı. 500 atlıdan oluşan gözüpek bir çetenin komutanı olarak bu savaşlarda etkinlik gösterdi. 1365’te Lay Savaşı’nda yenilen ve Timur’dan ayrılarak Hindistan’a çekilen Hüseyin, bir süre sonra Herat’a döndüyse de araları açıldı. 1369’da yaptıkları Kunduz Savaşı’nda Hüseyin öldürüldü. Böylece Timur ilk zaptını gerçekleştirerek Belli kentine girdi. Burası, eski bir uygarlık ve yönetim merkezi olarak Timur’un ileriki başarıları için elverişli bir üs görevi yapabilecek durumdaydı. Hemen askeri gücünü takviye ederek çevreye saldırılar düzenledi. Semerkant’ı ve bölgenin önemli yerleşim yerlerini kısa zamanda ele geçirdi. Keş’i merkez seçti.