Tilavet Nedir, Tilavet Etmek Ne Demektir, Anlamı

0
97

Tilâvet (ar. i.)

Lûgatta okumak, takib etmek arkasına düşmek manâlarına gelen tilâvet ıstılah olarak Kur’ân-ı Kerim’i usulüne uygun ve tefekkür ederek okumak demektir.