Thomas Jefferson Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

21

JEFFERSON, Thomas (1743-1826) ABD’li siyaset adamı. Bağımsızlık Savaşı’nın önderlerindendir. İki dönem devlet başkanlığı yapmıştır.

13 Nisan 1743’te Kuzey Amerika kıtasındaki İngiliz kolonilerinin güneydeki yerleşim bölgelerinden Virginia’da, Shadwell’de doğdu, 4 Temmuz 1826’da Charlottesville yakınlarında Monticello’da öldü. Varlıklı bir çiftçi olan babası Peter Jefferson, bu bölgeye ilk yerleşenlerden biriydi. Annesiyse güneyin ileri gelen ailelerinden Randolphlar’dandı. 1762’de hukuk öğrenimi gördüğü William and Mary College’ı bitirdikten sonra, 5 yıl bir avukatın yanında çalıştı ve 1767’de Virginia Barosu’na kabul edildi. Bilgisi ve çalışkanlığı sayesinde başarılı bir avukat olan Jefferson, bu mesleğin özünü, “her şeyi sorgulamak, hiçbir şeyden vazgeçmemek ve saat ücretine göre konuşmak” diye tanımlıyordu. Babasının ölümü üzerine kendisine kalan büyük araziye, avukatlık kazancıyla yeni topraklar ekleyerek malikânesini genişletti.

Hukukçu olarak, yasaların kötüye kullanılmasını önlemeye çalışan Jefferson, önce sulh hakimi olarak kamu hizmetine girdi. 1769 başında Virginia Kentliler Meclisi’ne seçildi. Meclisin 1775’te dağılışına değin süren üyeliği sırasında, din özgürlüğünün tanınması, köleliğin kaldırılması, mirasın bölüşümünde çocuklar arasında eşitlik sağlanması ve böylece toprağın az sayıda insanın elinde toplanmasının engellenmesi, devletçe desteklenen okullar açılması, ceza yasalarında insancıl düzeltmeler yapılması için mücadele etti. 1774’ten sonra olanca gücüyle Amerikan sömürgelerinin bağımsızlığı için çalıştı. Bu yıllarda yazdığı A Summary View of the Rights of America (“Amerika Haklan Üstüne Özet Bir Bakış”) adlı broşürde, Ingiliz Parlamentosu’nun Amerika’daki egemenlik haklarına karşı çıktı ve kolonilerin Ingiltere’yle tek ilişkisinin krala bağlılıkları olduğunu savundu. Ayrıca, kralların halkın sahipleri değil, hizmetkârları olduğunu ve Amerikalıiar’ın krala boyun eğmelerinin gönüllü bir hareket sayılması gerektiğini, zorbalık görürlerse bundan cayabileceklerini ileri sürdü.