Ana Sayfa Filozoflar Filozof Biyografileri Theodoros -Gazali- Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Theodoros -Gazali- Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

0

THEODOROS [Gazali] (1400-1475)

Eski Yunan, filozof. Aristotelesçilik’le Yeni-Platonculuk’u uzlaştırmaya çalışmıştır.

Selanik’te doğdu, Roma’da öldü. Constantino-polis’te (İstanbul) tanrıbilim öğrenimi gördü. İstanbul’un Türkler’in eline geçişinden sonra İtalya’ya giderek Roma’ya yerleşti. Yeni-Platonculuk’un gelişmesi karşısında Aristoteles öğretisini savunarak çağının etkili düşünürlerinden oldu.

Theodoros’a göre Aristotelesçilik’le Yeni-Platonculuk arasında önemli bir ayrılık yoktur, bu iki öğretinin benimsediği konular ve uygulanan mantık yöntemi uzlaştırılabilir. Çünkü Plotinos’un sorunların çözümünde uyguladığı mantık yönteminin kaynağı Aristoteles öğretisidir. Platon ile Aristoteles arasında da konu değil yorum ayrılığı vardır, bu da giderilebilir. Theodoros için önemli olan, felsefe öğretileri arasında genel bir uzlaşmaya gitmekti. O, bu düşünceyi ileri sürerek, çağdaşı filozof Plethon’a karşı Aristoteles dizgesinin tutarlılığım savunmuştur.

• YAPITLAR (başlıca): De Fato, (ö.s.), 1925, (“Yazgı Üstüne”)

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi