Theodore William Richards Hayatı, Kimdir, Eserleri, Hakkında Bilgi

42

RİCHARDS, Theodore William (1868-1928)

ABD’li kimyacı. Elementlerin atom ağırlıklarım büyük bir duyarlıkla ölçmüş ve izotopların varlığım kimyasal yoldan doğrulamıştır.

31 Ocak 1868’de Pennsylvania Eyaleti’nin Germantown kentinde doğdu, 2 Nisan 1928’de Massachusetts Eyaleti’ndeki Cambridge’de öldü. Harvard Üniversitesi’nde kimya öğrenimini tamamlayarak 1888’de doktora derecesini aldı. Bir yıl süreyle Almanya’daki Göttin-gen ve Leipzig üniversitelerinde araştırmalar yapıp, Meyer, Rayligh gibi ünlü kimyacıların derslerini izledikten sonra ülkesine döndü ve 1889’da asistan olarak Harvard Üniversitesi’ne kabul edildi, 1891’de de analitik kimya derslerini vermeye başladı. 1895-1896 yıllarında gene Almanya’da bu kez Ostwald ve Nernst’in yanında çalışan Richards, 1901’de Harvard Üniversitesi’nde profesörlüğe, 1903’te de Kimya Bölümü’nün başkanlığına getirildi. Ayrıca 1912’de, yeni kumlan Wolcott Gibbs Laboratuvan’nın yöneticiliğini üstlenerek yaşamının sonuna değin Harvard’daki öğretim göreviyle birlikte yürüttü. Birçok bilimsel kuruluşun üyeliğine seçilen, 1910’da Royal Society’nin Davy madalyasını, 19l4’te Nobel Kimya Ödülü’öüalan Richards’ınadınal925’te Harvard Üni-versitesi’nde yeni bir kimya kürsüsü kurulmuştur.