Theodor Zeldin – İnsanlığın Mahrem Tarihi

28

Kadın ve erkek bir ömür boyunca dahi birbirlerini anlayamayacaklardır. (D. Tannen) (s. 48)
Kadın konuşurken, dinleyicisinin desteğini ister.
Erkek daime çözüm peşindedir.
Anlaşılmıyor olmanın nedeni karşımızdakinin kalbini bilmiyor olmamızdır.
Konuşmak eşitliği sağlar.
Mekana tutunmuş olmak
Tutunmuş olunan duygunun kökenini bilmek
Merak
önemli – önemsiz
iyi – kötü
nötr
Yararlı – yararsız
tehdit
şiddet

(Bu kitap fazla “iyi”, notlara daha sonra devam edecem)