Theodor Storm Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

61

STORM, Theodor (1817-1888)

Alman, şair ve yazar. Özellikle uzun öyküleriyle tanınmıştır.

14 Eylül 1817’de Schleswig-Holstein’da Huşum’ da doğdu, 4 Temmuz 1888’de Huşum yakınlarındaki Hademarschen’de öldü. Kiel’de hukuk öğretimi gördü. 1847-1852 arasında Husum’da avukatlık yaptı. Schleswig-Holstein’in Danimarka’nın eline geçmesi üzerine, yurdunu terketti. 1853-1856 arasında Pots-dam’da, daha sonraları Heiligenstadt’da hukukçu olarak çalıştı. 1864’te yurduna geri dönebildi. 1880’de Hademarschen’e yerleşti ve ölümüne değin orada yaşadı.

1855’te yayımlanan Gedichte (“Şiirler”) adlı yapıtı, doğa ile insan arasındaki ilişkiyi, anıları, özlemleri, aşkları, ölüm ve ölüme karşı yakınmaları, canlı olan her şeyin geçiciliğini konu alan doğa ve aşk şiirlerini içerir.

Storm, bir Hıristiyan olarak Kilise’den kopmuş, ölümsüzlüğe inancını yitirmiş bir yazardır. Kilise’ye olduğu kadar aristokrasiye de düşmanlık duymuştur. Öykülerinde döneminin burjuva yaşamından aldığı öğeleri işlemiştir. Toplumsal olaylara, siyasete hiç ilgi duymamış, aile yaşamını yapıtlarına odak noktası yapmıştır. Çocukluk yaşantıları, geçirdiği iki evlilik, çocuklarının eğitiminde karşılaştığı güçlükler, yapıtlarında önemli yer tutar. Ele aldığı bu konularla da, Alman kültüründe 19. yy’ın ilk yarısında yer alan Biedermeyer döneminin edebiyattaki önemli temsilcilerinden olmuştur.

Storm’un, en ünlüleri 60 yaşından sonra yazdık-lan olmak üzere, 58 uzun-öyküsü vardır. Ama gençlik dönemi uzun-öyküleri de yapıtları arasında önemli bir yer tutar. Bunların en tanınmış olanı 1851 tarihli Immensee’dk (Deniz Gülü). 1887’de yazdığı Der Schimmelreiter (Kıratlı) son yapıtıdır. Öyküde olay zinciriyle doğa görünümleri arasındaki ilişkiyi ustaca işlemiş, insanın çevresiyle ve kalıtımla savaşını anlatmıştır.

• YAPITLAR (başlıca): Şiir: Liederbuch dreierFreunde, 1843, (“Üç Arkadaşın Şarkı Kitabı”); Gedichte, 1855, (“Şiirler”). Roman – Uzun-öykü: Immensee, 1851, (Deniz Gülü, 1966); Viola Tricolor, 1874, (Viola Tricolor, 1947); Auf der Universitat, 1875, (Üniversitede, 1944); Aquis Submersus, 1876; Ein Fest auf Haderlevhus, 1885, (Haderlevhus’da Bir Düğün, 1962); Renate 1878, (Renate, 1947); Der Schimmelreiter, 1887, (Kıratlı, 1971).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi