Theodor Schwann Kimdir, Hayatı, Çalışmaları, Hakkında Bilgi

0
290

SCHWANN, Theodor (1810-1882) Alman fizyoloji bilgini. Hücreyi, bitki ve hayvan organizmasının temel yaşam birimi kabul eden “hücre kuramı”nı geliştirerek, çağdaş dokubilimin öncüsü olmuştur.

Theodor Ambrose Hubert Schsvann 7 Aralık 1810’da Prusya’nın Rhein bölgesindeki Neuss’da (bugün FAC’de) doğdu, 11 Ocak 1882’de Köln’de öldü. On altı yaşındayken Köln’deki bir Cizvit okuluna yazıldığında, koyu Katolik olan aile çevresinin de etkisiyle, din adamı olmayı tasarlıyordu. Uç yıl sonra bu kararından vazgeçip, 1829’da Bonn Üniversitesi ’nde tıp öğrenimine başladı ve ünlü fizyoloji bilgini J.P. Müller’in öğrencisi ve laboratuvar yardımcısı olarak 1831’de lisans öğrenimini tamamladı. Würzburg Üniversitesi’ndeki klinik derslerinden sonra, Müller’in anatomi ve fizyoloji profesörlüğüne atandığı Berlin Üniversitesi’ne geçerek 1834’te doktora derecesini alan Schwann’m, o tarihten sonra Berlin Üniversitesi’nde Müller’in asistanlığını yaptığı beş yıl, tüm meslek yaşamının en verimli dönemi oldu. 1834-1838 arası kendiliğinden türeme kuramının geçersizliğini kanıtlamaya yönelik deneyleri, 1836’da mayalanma olayına ve sindirim enzimlerine ilişkin araştırmaları, özellikle 1839’da geliştirdiği hücre kuramıyla biyolojiye büyük katkıda bulunan Schwann, yoğun bir araştırmayla geçen bu parlak ve kısa bilim yaşamını 1839’da birdenbire noktalayıp, kendini tümüyle öğretim görevine ve tanrıbilime adadı. Bir yandan, sonraları Pasteur’ün çalışmalarıyla doğrulanacak olan mayalanma konusundaki görüşlerinin Liebig ve Wöhler gibi dönemin en etkili kimyacılarınca kıyasıya eleştirilmesi, öte yandan akılcı ve mekanikçi bilim görüşünden yavaş yavaş uzaklaşıp, tanrıbilimci olan kardeşinin de etkisiyle giderek din felsefesine ve mistik bir dünya görüşüne yönelmesi, bu kararını etkileyen başlıca nedenlerdi. Ardından, Bonn Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olmak isteğiyle yaptığı başvuru da geri çevrilince, sözü geçen bilim adamlanndan çoğunu karşısına aldığı Almanya’da başarılı bir gelecekten umudunu kesen Schwann, ülkesinden ayrılıp Belçika’ya yerleşti ve o tarihten sonra pek az bilimsel araştırma yaparak öğretim göreviyle yetindi. 1839-1848 arası Louvain Üniversitesi’nde anatomi profesörü, 1848’den başlayarak Liege Üniversitesi’nde on yıl süreyle anatomi, ardından on dört yıl boyunca anatomi, fizyoloji ve embriyoloji, daha sonra yedi yıl yalnızca fizyoloji profesörü olarak ders verip, 1879’da emekliye ayrıldı. Ayrıca, büyük bir sanayi bölgesi olan Liege’de bulunduğu yıllarda, özellikle maden ocaklarında kullanılacak çeşitli araç ve gereçler tasarlamış, tanrıbilime eskisinden çok daha fazla zaman ayırarak, hücre kuramını, psikoloji ve din öğretilerini de kapsayacak genel bir din felsefesine dönüştürmeye çalışmıştı.