Theodor Haering Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

26

HAERING, Theodor (1884-1964)

Alman filozof ve felsefe tarihçisi. Yeni-Hegelcilik akımının gelişmesinde önemli katkısı olmuştur.

22    Nisan 1884’te Stuttgart’ta doğdu, 16 Haziran 1964’te Tübingen’de öldü. Ortaöğrenimini doğduğu kentte gördü. Önce Stuttgart, sonra Tübingen üniversitelerinde felsefe okudu. 1919’da Tübingen Üniversitesi’nde felsefe profesörü olarak görev aldı.

Haering’in felsefeyle ilgili çalışmaları Kant, Hegel ve Novalis gibi filozoflar üzerinde toplanmıştır. Önce Kant’m felsefe sorunlarına yönelik eleştiri yöntemini inceledi, bilgi kuramı bakımından ona yeni yorumlar getirdi. Sonra Hegel’in görüşlerini ele alarak yeniden açıklamaya çalıştı. Özellikle onun tinsel görüngübilim konusundaki düşüncelerinin ortaya çıkış nedenlerini araştırdı. Daha sonra Hegel’in hukuk ve devlet öğretisini yeni bir yorumdan geçirdi. Fichte, Schelling ve Novalis’in yapıtlarını derinlemesine inceleyerek idealist felsefenin ele aldığı sorunların gelişimini onlara getirilen çözümlerde uygulanan yöntemleri ve etkilerini açıkladı. Bu çalışmalarının yanı sıra değerler ruhbilimi, doğa ve tinsel bilimlerde bireysellik, felsefe kavramlarının oluşumu ve gelişim aşamaları evren tarihinin yapısı ve özellikleri, doğa bilimlerinin sorunları ve onlarla ilgili çözümler gibi konular üzerinde durdu.

Haering’in üzerinde durduğu konular felsefenin temel sorunlarıdır. Onun bu sorunlara getirdiği yorum ve açıklamalar felsefe tarihi bakımından önem taşır. Bu önemin dayanağı da, her felsefe sorununun, çağın düşünce yapısına göre yeniden gözden geçirilmesidir. Ona göre felsefe tarihi sorunların ve onlarla ilgili çözümlerin sergilendiği bilimsel bir alandır. Bu nedenle de felsefe tarihi bilimdir.

•    YAPITLAR (başlıca): Psychologie der Wertung, 1912, (“Değer Ruhbilimi”); Materialisierung des Geistes, 1919, (“Tinin Özdekleştirilmesi”); Die Struktur der Weltge-schichte, 1921,(“Evren Tarihinin Yapısı”);Philosophie der Naturvoissenschaften, 1923, (“Doğa Bilimlerinin Felsefesi”); Die Grundfragen der Geschicbtspbilosophie, 1925, (“Tarih Felsefesinin Temel Sorunları”); Individualitât in Natur-und Geistes-dielt, 1935, (“Doğa ve Tinsel Evrende Bireysellik”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi