Theodor Adorno – Müzik ve Dil

Theodor Adorno – Müzik ve Dil

Müzik bir dile benzer. Öte yandan, müzik dille özdeş görülemez.

Müzik, yalnızca sesler olmanın ötesine geçen, birbirine mantıksal bir biçimde bağlı seslerin zamansal sıralanışı olması anlamında dili andırır. Müzik ne kadar iyiyse, sesler bu şeyi o kadar güçlü söyler.

Kafka’nın kendinden önceki hiçbir yazarın yapmadığını yaparak, bazı unutulmaz metinleriyle müziğe bir şeref payesi vermesi boşuna değildir.

Müziği yorumlamak, müzik yapmak anlamına gelir.

Çeviren: Bülent O. Doğan
Cogito: Adorno Özel Sayısı
Adorno: Kitle, Melankoli, Felsefe
Sayı: 36, Yaz 2003