Filozoflar

Thales/Tales Kimdir, Kısaca Filozof Thales

Thales

Yunan filozofudur. Milet okulunun kurucusu (M.Ö.625—545). Eski Yunan’ın yedi bilge (hakim)sinden biri ve felsefenin kurucusu olarak kabul edilir. Geometri, Astronomi. Fizik ve Tabiat hakkında önemli fikirleri vardır.

Kendisinden şu düşünceleri nakledilir. “Varlıkların en eskisi Tanrı’dır. Zira o doğrulmamıştır. En güzel olan âlemdir: zira o Tanrı’nın eseridir.”