Tevkiye Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

21

Anlamla alakalı sanatlardandır. İki veya ikiden fazla manası olan bir kelimenin yakın anlamını söyleyip uzak anlamını kasdetmek. Birçok edebiyatçı bu sanatı iham sanatıyla aynı kabul etmiştir. Fakat ihamda, ikiden fazla anlamı olan kelimenin bir mısra veya beyitte bütün anlamları kasdedilirken, tevriyede uzak anlamına işaret edilir.