Edebiyat

Tevfik Fikret Şiirleri Çınar

ÇINAR

Hani bir gün seninle Topkapı’dan
Geliyorduk yol üstü bir meydan
Bir çınar gördük: Enli boylu vakûr
Bir ağaç; hiç eğilmemiş mağrûr
Koca bir gövde; belki altı asır
Belki ondan da fazla dalgın ağır
Kaygısız bir ömür sürüp gelmiş;
Öyle serpilmiş öyle yükselmiş
Ki civarında kubbeler damlar
Onu haşyetle seyreder gibidir.
Duyulan onun hep menâkıbidir.
Görülen hep odur uzaklardan;
Fakat ayyûka ser çeken uzanan
Bu mehabetli gövde çırçıplak
Ne yeşil bir filiz ne bir yaprak…
Kuruyor; âh pek yazık! Şu derin
Şerha böğründe belki bir hain
Baltanın bir gazaplı yıldırımın
Zehridir..Söyle ey çınar bağrın
Hangi odlarla yandı? Hangi siyah
Kurt içinden kemirdi? Hasta tebâh
Seni kim şimdi bağlayıp saracak?
Kim şifalar verip de kurtaracak?

Söyle ey mustarip vatan bildir;
Çektiğin hangi kanlı seyyiedir?

Tevfik Fikret