Edebi ŞahsiyetlerFelsefe Yazıları

Tevfik Ebüzziya Hayatı, Eserleri (Edebi Şahsiyetler)

Tevfik Ebüzziya Türk gazeteci, yazar (d. 1848, İstanbul – ö. 27 Ocak 1913).
edebi_sahsiyetler/tevfik ebuziya” 165″ 243″ İstanbul’da doğdu. Tanzimat dönemi yazar ve gazetecilerinden. Asıl adı Mehmet Tevfik’tir. Küçük yaşlarında devlet bürokrasisinde çalışmaya başlayan Ebüzziya Tevfik, basın dünyasına 1864’te Ruznâme-i Ceride-i Havadis’te yazı kaleme alarak girdi. Kısa bir süre memurluk yaptıktan sonra gazeteciliğe başladı. Namık Kemal’le birlikte İbret Hadika Sirac gazetelerini çıkardı. Tasvir-i Efkâr’da Şinasi ile birlikte çalıştı. 1866’da Yeni Osmanlılar Cemiyetine girdi. Terakki Muhaderat, Terakki Eğlencesi, Letaif-i Asar, Salname-i Hadika (Almanak), Sirac dergilerini çıkardı. 1872’de İbret Gazetesini kurdu ve yayın hayatına girdirdi. Sürgünlerle, tutuklanmalarla ve çalışmalarla dolu hayatında yanı başında hep Ahmed Midhat Efendi ve Namık Kemal vardır. 1876’da Kanun-ı Esasi’yi hazırlayan kurulda yer aldı. Sonra yeniden sürgünlerle dolu hayatı başladı. 1908 II. Meşrutiyetinden sonra yurda döndü. İttihat ve Terakki’ye katıldı. Mecmua-i Ebüzziya’nın yayımına başladı.

Eserleri (Başlıca)

  • Ecel-i Kaza (tiyatro)
  • Numune-i Edebiyyat-ı Osmaniyye (antoloji)
  • Yeni Osmanlılar Tarihi (Tarihi,biyografik)
  • Lugat-ı Ebuzziya (sözlük/tek cilt)