Teşrin Nedir, Teşrin Ayı Ne Demektir, Teşrin Hangi Aydır

Teşrîn (ar.i)

Süryânî takviminin ilk iki, Osmanlıların 1205/1790 tarihinden itibaren resmen kullanmaya başladıkları Rumî (Mâlî) takvimin on ve onbirinci ayları olan Teşrîn-i evvel (Ekim) ve Teşrîn-i sânî (Kasım) aylarının adlarıdır.