Home Nedir ? Teşri Nedir, Teşri Ne Demektir, İslam Hukukunda Teşri Kısaca

Teşri Nedir, Teşri Ne Demektir, İslam Hukukunda Teşri Kısaca

0
649

Teşrî’ (ar. i.)

Kanun koymak demektir. Usul-i fıkıh eserlerinin “el-Hâkim” bahsinde, İslâm hukukunda teşri’ konusunun nazariyesi yapılmaktadır. Buna göre, İslâm hukukunda ilk baştan (inşâ’ yoluyla) hüküm koyma yetkisi Allah ve Rasülüne aittir. Bu sebeble Allah ve Rasülü’nden “Şâri”‘ diye söz edilir.