Ana Sayfa Edebiyat Edebiyat Sözlüğü Tesnim Nedir, Ne Demektir, Edebiyatta Tesnim Örneği

Tesnim Nedir, Ne Demektir, Edebiyatta Tesnim Örneği

0

Tesnim (ar. i.)

Tesnim İslâmî edebiyatta ve Dîvân Edebiyatımızda mecazî olarak, içimi lezzetli, cana can katan, şifalı su manâlarında kullanılmış, yeni açılan çeşmeler hep bu isimle anılmıştır. Nedîm’in bir gazelindeki:

Mâ-i tesnim içelim çeşme-i nev-peydadan
Görelim âb-ı hayat aktığını ejderhadan

beyti bunun bir örneğidir.