Teşehhüd Nedir, Ne Demektir, Teşehhüd Anlamı

0
42

Teşehhüd (ar. i.)

Namazların her ka’desinde (oturuşunda) “tahiyyat”ı (“et-tehiyyâtü lillâhi..” duâsını) okumak demektir. Bu, namazın vâciblerindendir (bk. Ka’de).