Tersâbeççe Nedir, Ne Demektir, Tasavvufta Anlamı

Tersâbeççe (frs.b.i.)

Kelime manâsı Hıristiyan çocuğu demektir. Tasavvufi ıstılah olarak, mürşid-i kâmil olanlar hakkında kullanılır. Allah korkusu mürşidlerin takınması elzem olan en önemli ve belli başlı sıfattır. Tersâ kelimesi, aynı zamanda korkak manâsına gelir. Kelime bu açıdan, mürşidin, Allah karşısındaki tavrını belirtir.