Tenkih Nedir, Ne Demektir, Fıkıhta Tenkih Anlamı

0
43

Tenkih (ar.i.)

Bir şeyi dikkatle araştırıp sonuna, gerçeğine ulaşmak. Bir şeyi ayıklayıp fazlalıklarından arındırmak. Temizlemek. Bütçeyi düzeltmek için memur maaşlarını kısmak.

Fıkıh.Bir hükümde illetin ayıklanması ve asıl sebebin ortaya çıkarılması anlamına “Tenkihül-menat” tabiri kullanılır. Fıkıh usulünde, kıyasın dört esasından biri olan illetin, diğer benzer hususiyetlerinden ayıklanmasıdır. Meselâ Şarî (Cenâb-ı Hakk) bir hükmü bir sebebe bina eder. Fakat o sebeple birlikte hükme tesiri olmayan özellikler de bulunabilir. İşte bu özellikleri ayıklayıp hükme tesir eden asıl sebebi ortaya çıkarmaya “Tenkîhü’l-menât” denir.