Telkin (ölüye) Nedir, Ne Demektir, Telkin Duası

0
49

Telkîn (ar.i.ç. telkinât)

Ölünün defnedilmesinden sonra hemen kabri başından ayrılmayıp bir miktar beklenmesi, Kur’ân okuyup ölünün rûhuna bağışlanması ve onun için istiğfar edilmesi müstehabtır. Hz.Peygamber bunu tavsiye etmiştir. Ölünün defnedilmesinden sonra bir müslüman Yasin ve Mülk sûrelerini, on bir İhlâs ve Muavvzeteyni okur, cenazenin rûhuna bağışlar, diğerleri de birlikte duâ ve istiğfarda bulunurlar. Sonra da Fatiha okunarak dağılınır.

İslâm muhiti içinde, definden, Kur’ân tilâveti ve duâdan sonra bir de ölüye kabir sualinde muvaffakiyeti için hitap etme usülü gelişmiştir ki buna “telkîn” denir. Bunun şekli şöyledir: Salih bir kimse ayağa kalkar, kabrin baş tarafına ve defnedilen ölünün yüzünün bulunduğu yöne karşı durarak ona annesinin isim ile birlikte (Ey falan oğlu/ kızı filân! diye) hitap eder ve “Üzkur mâkünte aleyhi şeh âdete en lâ ilahe illallah ve en ne Muhammeden rasullüllah ve enneke radıyte billahi rabben ve bi’i-İslâmi dinen ve bi Muhammedin (s.a.v.) nebîyyen ve bi’l-Kur’âni imamen” der.

Bu şekilde telkinin şerî esaslara uygun olup olmadığı tartışılmış ise de, Ehl-i Sünnet muhiti içinde genellikle tatbik edilir bir usul haline gelmiştir.