Televizyon Bağımlılığı Nedir, Ne Demektir, Hakkında Bilgi

Televizyon bağımlılığı, bir fiziksel bağımlılık olmamakla birlikte Öforik etkisi nedeniyle televizyon seyretmenin kişinin yaşamında mühim bir yer tutmasını ifade eden bir rahatsızlıktır. Uyuşturucu madde, video oyunu, internet ve kumar bağımlılığına benzer bir seyir gösterir.

Kişiyi televizyon bağımlılığına iten faktörler içerisinde altta yatan başka bağımlılıkların (alkol bağımlılığı gibi) olması da muhtemel olduğu gibi sosyo-ekonomik nedenler de bulunabilir. Boş vaktin yeterince değerlendirilememesi, kötü beslenme, psikolojik sorunlar televizyon bağımlılığını tetikleyen unsurlardır.

Bağımlı kişiler anksiyete sorunun televizyon karşısında ayarlamak çabasına girebilmekte ve bazı insanlar ise depresyon ve kızgınlık durumlarında televizyona yönelebilmektedir. Televizyonun kimi zaman rahatlatıcı etkisinin bu duruma yol açtığı düşünülmektedir.

Kendilerini televizyon bağımlısı olarak tanımlayan kişilerle yapılan çalışmada, bu kişilerin çok daha kolay sıkıldıkları, kendilerini kontrol etme yeteneklerinin az olduğu ve dikkatlerinin çok kolay dağıldığı da gözlenmiştir. Yıllardır yapılan çalışmaların gösterdiği diğer sonuçlarsa, televizyonla çok fazla zaman geçirenlerin, hiç seyretmeyen veya az seyredenlere oranla toplum içine daha az karıştıkları, sosyal etkinliklerinin daha az olduğu, fazla veya hiç spor yapmadıkları, aşırı şişmanlığa daha meyilli olduklarıdır.