Telepati Nedir? Tanımı, Araştırmaları (Psikoloji)

Telepati, organizmalarla çevre arasındaki, bilinen duyusal-motor işlevlerin aracılığıyla anlaşılamayan ilişkileri inceleyen parapsikoloji biliminin temel kavramların­dan birinin adıdır. Parapsikoloji, normali aşan ve normal-ötesi durumların psikolojisi anlamına gelir. Bu normal olmayan durumları ifade etmek için genellikle ‘psi fenomen’ kavramı kullanılır. Psi fenomenin içsel biçimine duyu ötesi algı (ESP) denir. Duyu ötesi algı, alıcı organların çabasıyla ulaşılamayan, dışardaki durumlar, nesneler ve olaylar haldanda bilgi edinmek İçindir. Psi fenomenin dışsal biçimine ise psikokinezis denir. Bu ise bilinen motor işlevler kullanılmaksızın, kişinin dış çevresinin bazı görünümlerine etki yapabilmesi anlamındadır. Duyu ötesi algının hedeflenen bilginin karakteristiklerine göre temellenen iki türü vardır. Bunlardan nesnel durumların veya olayların duyu ötesi algısı durugöiü (clairvoyance); öznel durumların veya bir başka kişideki bilişsel içeriklerin duyu ötesi algısına ise telepati adı verilir.

Telepati dilimize “düşünce nakli” olarak çevrilebilir. Düşüncenin duyuların beyinde işlenmesiyle oluşan ürünler olduğunu kabul eden modern bilgi teorisine göre telepatik gerçekliğe inanmak mümkün değildir. Bu bilgi teorisinde, duyularıyla algılayamadığı nesnelerin ve olayların aldığı biçimleri bilme, kişiler hakkında bilgi edinme imkânsızdır. Modem bilgi teorisinin pozitivist yaklaşımına rağmen tarih boyunca telepatik gerçeklikle ilgili bir çok örnek nakledilmiş ve insanların büyük çoğunluğu bunlara inanmıştır. Modern bilimin niceliğe, ölçmeye, yeniden sınanabilirliğe verdiği önem insanların bu tür inançlarını ortadan kaldırmamış, tam tersine bilim çevrelerinde parapsikolojik olayların gerçekliğini kanıtlamaya çalışan çabalara neden olmuştur.