Telbiye/Lebbeyk Duası Nedir, Telbiye Anlamı, Arapça ve Türkçesi

0
74

Telbiye (ar. i.)

Hacıların, ihramlı bulundukları zaman süresince sık sık tekrar ettikleri özel bir duâyı okuma manâsına gelen bir tabirdir.

Hz. Ömer’in oğlu Abdullah (r.a.) ın Resûlullah’tan rivayet ettiği ve Buhâri’nin Sahih’inde geçen bir hadîse göre Telbiye duâsının metni şöyledir:

Arapça Söylenişi:

Lebbeyk Allahümme Lebbeyk
Lebbeyke lâ şerîke leke Lebbeyk
İnnel hamde venni’mete
Lekevel Mülk Lâ şerîke lek

Türkçe meali:

(Emrine itâat ederim Allah’ım, emrine itaat ederim. Senin eşin-benzerin yoktur; emrine itaat ederim. Hamd sanadır; nimet ve mülk senindir. Senin eşin-benzerin yoktur.)