Tekrir – Yineleme Nedir Ne Demektir Örnekleri

51

Tekrir (ar. i.)