Tekbir Nedir, Ne Demektir, Anlamı, Musikide Tekbir

0
71

Tekbîr (ar. i.)

“Allahü ekber” sözünü söylemek demektir. İftitah tekbîri (tahrîme), yani Allah’ı ta’zim eden bir ifade ile namaza başlanması, namazın farzlarındandır. Tekbîr lâfzının bulunması (özellikle “Allahü ekber” denilmesi) ise vâcibdir. Namaz arasındaki tekbîrlerin söylenmesi sünnettir.

Musikî. Dinî musikîmizin şekillerinden biridir. Bayram namazlarında ve günlerinde, kurban kesilirken, mevlid esnasında, cenazede veya toplu bir dinî merasim heyecanı içerisinde, birlikte ve bestesiyle okunan, Allah’ın azamet ve büyüklüğünü bildiren Arabça ibârelerdir. Buhûrî-zâde Mustafa Itrî tarafından, Segâh makâmında bestelenmiştir.

Ayrıca Mevlevi tarikatına giren “nevniyâz” in başına sikke giydirilmesi münâsebetiyle yapılan merâsime de “Tekbîr” denirdi.