Nedir ?

Tekasür Suresi Meali, Anlamı, Kaçıncı Sure, Kaç Ayet, Konuları, Nüzulü

Tekâsür Sûresi

Mal ve itibar çokluğu ile övünme demek olan “Tekâsür”, Kur’ân-ı Kerîm’de 10

2. sûrenin adıdır. Mekke’de nâzil olup 8 âyettir.

Meâli:

  1. (Ey Mekke müşrikleri!) Çoklukla övünmek sizi öyle oyaladı ki,
  2. Nihâyet (ölülerinizin sayısını ve ululuğunu göstermek için) kabirleri ziyaret ettiniz.
  3. Hayır (bu doğru bir iş değil) Yakında bileceksiniz.
  4. Yine hayır! Yakında bileceksiniz (hatanızı).
  5. Hayır! Kesin bilgi ile bilseydiniz (bunu yapmazdınız).
  6. Andolsun ki (yakında) Cehennem’i göreceksiniz!
  7. Evet, onu yakın gözüyie (açıktan açığa) göreceksiniz!,
  8. Sonra o gün (size verilmiş olan) nimetlerden dolayı mutlaka sorguya çekileceksiniz.”