Tekaddüm Nedir, Tekaddüm Ne Demektir, Anlamı

0
127

Tekaddüm (ar.i.)

İleri geçme, ileride bulunma, zaman veya rütbe bakımından önce gelme, öne geçme.

Gerek kuvvet ve gerek kıymet noktasından birinci mertebede bulunma. Tekaddüm çeşitli yönlerden olur:

Meselâ:Tekaddüm bi’z-zat:Zatı itibarı ile önde bulunma. Tekaddüm bi’z-zaman: zaman bakımından önde bulunma, öne geçme v.s. gibi.