Tekabül Nedir, Ne Demektir, Mantıkta Tekabül

0
81

Tekabül (ar.i.)

Karşı karşıya gelme, rast gelme, karşılık olma.

Mantıkta Tekabül (karşı olma), aynı terimlerden yapılmış olan iki önerme, ya nicelik ya nitelik veya hem nicelik hem nitelik bakımından birbirinden farklı iseler, bu iki önerme arasında Tekabül (karşı olma) vardır. Bu şartlar içinde iki önerme birbirine karşı, dört ayrı şekli alırlar.

Karşıt (mütezad) Alt karşıt (taht-ı mutezad), çelişik (mütenakız) ve altık (mütedâhil)

Meselâ: “Bütün insanlar âlimdir. “Önermesinin tekabülü şu önermeler olabilir: “Hiç bir insan âlim değildir. Bazı insanlar âlimdir, “Bazı insanlar âlim değildir.”