Teizm Nedir, Teizm Ne Demektir, Kısaca Anlamı

0
96

Teizm

Şahsî, zâtî ve âlemin sebebi olan ve âlemden âyrı olan bir Allah’ın varlığına, Onun insanlar üzerindeki mutlak nüfuz ve kudretine inanmaktır.

Teizm, vahyi inkar ederek herkesin kendi aklına tâbi olmasını ileri süren Deizm’in, Allah ile âlemi bir sayan Panteizm’in, Allah’ı ve dini inkar eden Ateizm’in ve birden çok tanrının varlığını kabul eden Politeizm’in karşısındadır.