Tehzil Nedir, Ne Demektir Tanımı (Edebiyat Kavramlar Sözlüğü)

edebiyat-sozlugu/kitaplarrrrr” 157″ 122″ Tehzil

Zayıflatma, alaya alma, alay şekline koyma manalarına gelir. Edebiyatta ciddi bir esere latife tarzında nazire yazmaya denir. Alay ve şaka yollu yazılmış nazire. Hezl diye de bilinmekte. Çokluk tanınmış şairlerin şiirlerine vezin ve kafiye taklit edilerek yazılır. Tehzil, ciddi şiirleri bayağılıktan uzak ciddi bir duruma soktuğu için edebiyatın güzel ve eğlenceli örnekleri arasında kabul edilir ve edeb dairesinden çıkmamak kaydıyla makbul tutulurdu. XVII. yüzyıldan sonra yaygınlık kazanan bu tür şiirin örneklerini daha çok Sürûri, Havâyi, Sünbülzade Vehbi, Hüseyin Kâmi (Dehri mahlasıyla), Fazıl Ahmet Aykaç, Halil Nihat Boztepe vermişlerdir.