Nedir ?

Tebdil-i Kıyafet, Osmanlıda Padişahların Girdikleri Kılıklar

Tebdil-i Kıyafet ve Tebdil Gezmek

Belli ve herkesçe bilinen kıyafeti değiştirerek dolaşmak yerinde kullanılan bir tâbirdir. Eskiden beri hükümdarlardan başlamak üzere pek çok devlet adamı, halkın arasına karışarak bu yolla kontrollarda bulunurdu. Çarşı ve pazar esnafının denetlenmesi de keza bazen bu yolla yapılırdı.

Osmanlı padişahları, halkın fikrini öğrenmek ve vezirlerle büyük devlet memurlarını gâfil avlamak, onların işlerini dürüst yapıp yapmadıklarını kontrol için kıyafetlerini değiştirirlerdi. Gece ve gündüz demeden bu kıyafetlerle halkın arasında dolaşırlardı. Osmanlı sultanlarının tebdil gezerken giydiği kıyafetlerden bir kısmı tarihlere bile geçmiştir. Mesela Kanuni Sultan Süleyman Sipahi, II. Ahmed Mevlevi şeyhi, III. Mustafa Suyolcu, I.Abdülhamid Softa, III. Selim de Humbaracı kıyafetine girerlerdi. Padişahlar tedbil gezerken gördükleri yolsuzlukları sadrazamlara bildirirlerdi. Bazen sadrazamların kendileri de tedbil gezerlerdi. Bu esnada gördükleri yolsuzluklara ya bizzat kendileri müdahele eder veya kadı ile muhtesibe bildirirlerdi.

İlgili Makaleler