Tayyib Gökbilgin Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

31

GÖKBİLGİN, Tayyib (1907-1981)

Türk, tarihçi. Osmanlı kurumlan ve uygarlığı alanındaki çalışmalarıyla tanınmıştır.

Mehmed Tayyib Gökbilgin, Ordu’da doğdu, 2 Haziran 1981’de İstanbul’da öldü. Samsun, Erzurum ve Trabzon öğretmen okullarında öğrenim gördü. 1929’da Aşkale’de öğretmenliğe başladı. 1936’ya dek çeşitli yerlerde öğretmenlik yaptıktan sonra Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Hungaroloji (Macar Dili ve Edebiyatı) bölümüne girdi. 1940’ta burayı bitirerek İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne tarih asistanı oldu. 1942’de doçentliğe yükseldi, 1943’te Türk Tarih Kurumu üyeliğine seçildi. 1955’te profesör oldu. Bu dönemde çalışmalarını 16.yy Osmanlı kurumlan ve uygarlığı alanında yoğunlaştırdı. 14 Kasım 1961 ’de kurulan Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Kürsüsü başkanlığına getirilen Gökbilgin, 1977’de yaş sınırı nedeniyle emekli olana değin bu görevi sürdürdü.

Gökbilgin’in ağırlığı Osmanlı kurumlan ve uygarlığı alanında olmak üzere siyasi tarih, devrim tarihi, arşivcilik ve kütüphanecilik alanında çalışmaları vardır. Ayrıca, Başbakanlık Arşivi, Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi ve Venedik Devlet Arşivi’nden derlediği belgelerin bir bölümünü çeviri, bir bölümünü de özet bilgi ve belgenin aslı biçiminde yayımlamıştır.

•     YAPITLAR (başlıca): XV-XVI.Asırlarda Edime ve Paşa Livası, Vakıflar-Mülkler-Mukataalar, 1952; Rumeli’de Yörükler, Tatarlar ve Evlâd-ı Fatihan, 1957; Milli Mücadele Başlarken, 2 cilt, 1959-1965; Osmanlı Müesseseleri Teşkilâtı ve Medeniyeti Tarihine Genel Bakış, 1977; Osmanlı imparatorluğu Medeniyet Tarihi Çerçevesinde Osmanlı Paleografya ve Diplomatik İlmi, 1979.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi