Nedir ?

Tayfuriye Tarikatı Nedir, Kurucusu Kimdir

Tayfûriyye

Kurucusu Bâyezîd-i Bistâmî Ebû Zeyd Tayfur’un adına nisbetle Tayfûriyye (diğer adı iie Bistâmiyye). Günümüze kadar Nakş-bendiyye adıyla gelen silsilenin tarih içinde aldığı isimlerden biridir. Bâyezîd-i Bistâmi (V.874) tarafından kurulan bu tarikat, aşkiyye ve Bayrâmiyye adı île iki kola ayrılmıştır. Bistâmî çeşitli tarikatların silsilelerinde bir kolbaşı durumundadır. Bistâmiyye veya Bestâmiyye de denir.

İlgili Makaleler