Edebiyat Sözlüğü

Tasri Nedir, Ne Demektir, Anlamı

Tasri (ar. i.)

Eski Türk Edebiyatı’na ait bir sanat olup, bir beytin her iki mısraını da kafiyeli yapmağa denir. Bu sanata uygun tarzda yazılmış beyitlere de “musarra” adı verilmektedir.

Hiç bir dem sensiz olmak istemez cânım benim,
Oldu güyâ tâb-ı hüsnün nûr-ı imânım benim…
Cevrin olmaz kâsir-i şevk-i firâvânım benim,
Muttasıl âlemde etsin girye çeşmânım benim…

Recâizâde Ekrem