Tariz Nedir, Ne Demektir, Sanatı, Örnekleri

39

Tariz, bir kimsenin kimi niteliklerden yoksun olduğunu belirtmek için bir sözü dolaylı bir biçimde ya da tersini kastederek dokundurma sanatı. Bu da kinaye gibi iki anlam taşır. Fakat ondan ayrılan tarafı, söylenenin tam tersini kastetmiş olmasıdır. Ziya Paşa’nın Zafernâme’si tariz sanatının şahaseridir. Zafernâme’den alman şu beyitte tariz açık olarak görülmektedir: