Tarafa Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

TARAFA (? – 560)

Arap, şair, Islamdan önce Mu’allakât-ı Seb’a adlı mecmuaya şiirleri giren yedi ünlü şairden biridir.

Tarafa b.Abdü’l-Bekri, Kuzeydoğu Arabistan’da Bahreyn’de doğdu, orada öldü. Bekr kabilesindendi.
Doğum tarihi bilinmediği gibi, ölüm tarihi de kesin değildir. Tarafa lakabı olup, asıl adı Amr’dır. Ana baba tarafından birçok şair yetiştirmiş bir soydan gelir. Küçük yaşta şiir yazmaya başladı.

Amcaları, babasından kalan malın bölüşülmesinde annesi Varda’ya haksız davrandılar. Tarafa da amcalarına ağır bir hicviye yazdı. Bekr ile Vail kabileleri arasında sürüp giden Basûs Savaşı’na katıldı. Savaş kendi kabilesinin zaferiyle sonuçlandı. Sert yaratılışı, düzensiz yaşamı, içkiye düşkünlüğü, yakınlarını ve çevresini sürekli yermesi ona birçok düşman kazandırdı. Hükümdar Amr b.Hind’i koyuna benzetmekten bile çekinmedi. Bahreyn’e giderken, hükümdar tarafından başı, kolları, ayakları kesilerek öldürtüldü.

Tarafa’nın şiirleri, Mu’allakât-ı Seb’a’dz (Yedi Askı) yer almıştır. 120 beyte yakın kasidesi öteki şairlerin yazdıklarının en uzunudur. Bu şiirleri Latince’ye ve başka Batı dillerine çevrilmiş, ayrıca uzun şerhleri de yapılmıştır. Hicivlerinin Arap edebiyatında üstün bir yeri vardır. Elde bulunan şiirlerinde dinsel düşünceler görülmez.

• YAPITLAR (başlıca): Divan de Tarafa Ibn al-Abd al-Bakri, (ö.s.), M.Seligsohn (yay.), 1901; (Yedi Askı, Ş. Yaltkaya (çev.), 1943).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi