Ana Sayfa Edebiyat Edebiyat Sözlüğü Tanzir Nedir, Ne Demektir, Anlamı

Tanzir Nedir, Ne Demektir, Anlamı

0

Tanzîr (ar. i.)

Kelime manâsı benzetme demektir.

Edebiyat
. Bir şairin manzum bir eserine (çoğunlukla gazel) diğer bir şair tarafından, aynı vezin ve kafiyede nazire yazılması hakkında kullanılan tâbir.