Tanzimat Edebiyatı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

Tanzimat Edebiyatı

edebiyat-sozlugu/kitap_eski_2″ 157″ 89″ 1860’da Tercüman-ı Ahval gazetesinin çıkmasıyla başlayan, Divan edebiyatı geleneklerini bir yana bırakarak Batı kültürüne yönelmeyi, Batı düşününü ve yazınsal türleri benimsemeyi amaçlayan edebiyat yönelimi.