Takuan Soho – Engellenemeyen Zihin

Takuan Soho – Engellenemeyen Zihin

Takuan Soho 1573’te doğdu.

35’inde Zen tapınaklarından birisi olan Daitokuji’nin başına
geçti.

Takuan 1629 yılında, Shogun kararlarına karşı çıktığı için
sürgüne gönderildi.

1632’de affedildi.

Savaş sanatlarının Zen Budizmiyle kaynaşmasını sağlamıştır.

Zen ruhunu kaligrafiye taşıyan da odur.

1645’te Edo’da ölmüştür.

Rivayete göre, son nefesini, “rüya” anlamına gelen Çince
karakteri çizdikten sonra vermiştir.

Bir bütün olarak bakıldığında Zen ruhu ile kılıcın ruhunu
birleştirmeyi, tek vücut haline getirmeyi amaçlayan bu üç deneme de samuray
sınıfına seslenir.

Sarsılmaz Bilgeliğin
Esrarengiz Anlatısı

Aklın herhangi bir şekilde dağılırsa, hamlelerin
bocalayacaktır.

Zihni bedene bağlamak sadece eğitim başlangıcında, acemiyken
yapılan bir şeydir.

Budizm’de, zihnin böylece durmasına yanılgı adını veririz.

Sarsılmaz, hareketsiz anlamına gelir.

Bilgelik, aklın hikmeti anlamına gelir. (s. 14)

Tereddütsüz, hiçbir şey tarafından alıkonulmayan anlamına
gelir.

Zihni, yayı tutmakta olan kolunda durursa (…) işe yaramaz
hale gelecektir. (s. 15)

Tek bir ağaçla karşı karşıyayken, eğer ağacın kırmızı
yapraklarından tek bir tanesine bakarsan, diğer yapraklardan hiçbirini
göremezsin. Gözün yapraklardan herhangi birine ilişmediğinde ve aklında hiçbir
şey olmadan ağaçla yüz yüze geldiğinde, sınır tanımaksızın her sayıdaki yaprak
gözüne görünür olur. (s. 16)

 Eğer insan zihnini
düşmanının bedeninin devinimine koyarsa, zihni düşmanının devinimi tarafından
ele geçirilecektir.

Eğer zihnini düşmanının ona vurma niyetine koyarsa, zihni
düşmanının ona vurma niyeti tarafından ele geçirilecektir.

Eğer zihnini vurulmama niyetine koyarsa, zihni vurulmama
niyeti tarafından ele geçirilecektir.

Zihnimi nereye koyarsam koyayım, niyetlerim zihnimin gittiği
o yerde alıkonuyorlar ve düşmanıma yeniliyorum. (s. 22/23)

Eğer onu hiçbir yere koymazsan, bedeninin her bölümüne
ilerleyecek ve bedeninin bütünlüğü boyunca uzanacaktır.

…zihnini tüm bedeninin dışına at, onu burada durdurma ve
zihnin bu çeşitli yerleri ziyaret ettiği zaman işlevini yerine getirsin ve
görevini hatasız yapsın… (s. 24)

Düşünmeyeceğim diye düşünmek

İnsanın düşüncelerinden biri de bu

Tek yapmanız gereken düşünmemek (s. 27)

Kişi zihnini çamurun ortasına konsa bile lekelenmeyen iyi
cilalanmış bir kristal gibi tutar. Dilediği yere gitmesine izin verir. (s. 31)

Zihnin ta kendisidir

Zihni dalalete düşüren. (s. 36)

Mücevherlerin Berrak
Sesi

Herkes doğru düşünmek çehresine bürünür ama onun üzerine
gerçekten düşünmez. (s. 43)

Taia Kılıcının
Yıllıkları

Türkçeleştiren: Ceren Palaz

Kırmızı Kedi Yayınevi

Temmuz 2011