Nedir ?

Tahsil Nedir, Tahsil Etmek Ne Demektir, Anlamı

Tahsil (ar. i.)

Bir şey elde etme, kazanma, toplama, vergi, zekât toplama, ilim öğrenme.

tahsil

a. (tahsi:li)
1. Parayı alma, toplama: “İcra yoluyla tahsile gideriz, o sonra parasını geri alır.” –B. Felek.

2. Öğrenim: “Bir taraftan tahsile koşarken bir taraftan da bu memuriyetine devam ediyordu.” –A. H. Çelebi.

Güncel Türkçe Sözlük

tahsil İng. collection, acquisition

1. Bir alacak veya borcun ödenmesiyle hesabın kapatılması.

2. (collection) Mali ve ticari belgelerin, alınan talimat uyarınca ödenmesinin ve/veya kabulünün sağlanması, ödeme ve/veya kabul karşılığında veya diğer koşullara bağlı olarak belgelerin teslimi için bankalarca işlem yapılması.

BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü 2004