Etiket: Tanımı ve Hakkında Bilgi

İlerlemecilik Nedir, İlericilik Nedir, Tanımı ve Hakkında Bilgi

İlerlemecilik Nedir, İlericilik Nedir, Tanımı ve Hakkında Bilgiİlerlemecilik veya ilericilik, toplumsal reformun desteklenmesi ya da savunuculuğudur. Bir felsefe olarak, bilim, teknoloji, ekonomik kalkınma ve sosyal organizasyonun ilerlemesinin insanın durumunun iyileştirilmesi için yaşamsal önem taşıdığını ileri süren İlerleme Fikri'ne dayanmaktadır. İlerlemecilik, Avrupa'da aydınlanma çağında Avrupa'nın toplumların medenileşmemiş koşullardan uygarlığa ilerlemesini toplumun temelini oluşturan ampirik bilginin temelini güçlendirerek göstereceği inancından dolayı...

Realizm Nedir, Felsefe ve Realizm, Tanımı ve Hakkında Bilgi

Realizm Nedir, Felsefe ve Realizm, Tanımı ve Hakkında BilgiFelsefi gerçekçilik ya da Felsefi realizm, ruhçu ve maddeci gerçekçilikten farklı olarak, çağdaş felsefi gerçekçilik; bizim gerçekçiliğimizin bazı yönlerini, kavramsal şemaları, dilbilimsel uygulamaları, inançların ontolojik olarak bağımsız olduğu inancıdır.Belirli bir nesne ile ilgili gerçekçilik (felsefede), bu nesnenin gerçekte kavramsal düzenimizden bağımsız olarak var olduğu görüşündedir. Felsefi açılardan, bu cisimler ontolojik olarak...